گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / پنجمین روز برگزاری سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن

 گزارش تصویری / پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن

 

پنجمین روز از سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط مسعود سیاح گرجی قاری افتخاری در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز شد.

 در پنجمین روز سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران، پنج حافظ و 13 قاری با هم رقابت می کنند.

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 2

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 3

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 4

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 5

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 6

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 7

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 8

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 9

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 10

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 11

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 12

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 13

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 14

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 15

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 16

 

گزارش تصویری - پنجمين روز برگزاری سی و دومين دوره مسابقات بین المللی قرآن - تصویر 17

 

عکس :


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه