گزارش تصویری - همایش مفسران قرآن و ائمه جماعات استان اصفهان

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن و ائمه جماعات استان اصفهان

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن و ائمه جماعات استان اصفهان

همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان به منظور آشنایی با مبانی و سبک‌های تفسیر و اهتمام به امر تفسیر قرآن بویژه در ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی و با حضور امام جمعه اصفه��ن، مدیرکل تبلیغات اسلامی، جمعی از علما، مفسران، ائمه جماعات و خطباء استان در سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد.

 

 

 

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

گزارش تصویری / همایش مفسران قرآن کریم و ائمه جماعات استان اصفهان ويژه در ماه مبارك رمضان با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و با حضور امام جمعه اصفهان، مديركل تبليغات اسلامي

 

 

عکس : محمد شاهزیدی
/2759/


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه