گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع)

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / همایش شیرخوارگان حسینی (ع)

گزارش تصویری / همایش شیرخوارگان حسینی (ع)
 
همایش شیرخوارگان حسینی(ع) امروز جمعه (دوم محرم سال 1437) بطور همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
 
در ادامه تصاویر برگزاری این همایش در شهرهای  اهواز ، اصفهان ، کرمان ، کرمانشاه ، مشهد ، قم ، تبریز ، رشت ، بیرجند ، همدان و بجنورد آورده شده است.

$(document).ready(function() { $(".fancy").fancybox(); });

 

 

* برای مشاهده در سایز بزرگتر ، روی تصاویر کلیک کنید *

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 2
  
گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 3

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 4
  
گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 5

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 6
  
گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 7

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 8
  
گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 9

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 10
  
گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 11

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 12
  
گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 13

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 14
  
گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 15

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 16
  
گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 17

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 18
  
گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 19

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 20
  
گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 21

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 22
  
گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 23

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 24
  
گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی (ع) - تصویر 25

 

منبع : ایرنا


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه