گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره)

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره)

گزارش تصویری / همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره)

 دوازدهمین همایش شیرخوارگان حسینی در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران با حضور انبوهی از مادران به همراه فرزندان شیرخواره همزمان با سایر شهرها و کشورهای مسلمان برگزار شد.

 

 

گزارش تصوی��ی - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 2

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 3

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 4

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 5

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 6

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 7

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 8

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 9

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 10

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 11

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 12

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 13

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 14

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 15

 

گزارش تصویری - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) - تصویر 16

 

عکس : محمد مهدی موذن


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه