گزارش تصویری - موزه اسناد پهلوی

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / موزه اسناد پهلوی

گزارش تصویری / موزه اسناد پهلوی
موزه اسناد پهلوی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد شامل آلبوم عکس‌ها، مکاتبات دربار و اشیای بجا مانده از پهلوی اول و دوم است. ساختمان این موزه پیش از این محل استقرار گارد جاویدان شاهنشاهی بوده است.
 
گزارش تصویری - موزه اسناد پهلوی - تصویر 2
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
موزه اسناد پهلوی
 
 
 
 
عکاس: مقداد مددی
 
/111/
 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه