گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده

گزارش تصویری / مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده

 

 مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده صبح امروز در معراج شهدای تهران برگزار شد. 

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 2

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 3

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 4

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 5

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 6

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 7

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 8

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 9

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 10

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 11

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 12

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 13

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 14

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 15

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 16

 

گزارش تصویری - مراسم میثاق با ۱۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده - تصویر 17

 

عکس : سید محمود حسینی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه