گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا

گزارش تصویری / مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا

 مراسم عطرافشانی، غبار روبی و گلباران مزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس عصر امروز پنج‌شنبه در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) برگزار شد.

 

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 2

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 3

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 4

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 5

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 6

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 7

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 8

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 9

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 10

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 11

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 12

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 13

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 14

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 15

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 16

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 17

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 18

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 19

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 20

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 21

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 22

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 23

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 24

 

گزارش تصویری - مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا - تصویر 25

 

عکس : ابوالفضل سلمانزاده


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه