گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور

گزارش تصویری / مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور

 مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور صبح امروز سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور  و علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در مدرسه شاهد حضرت زینب (س) تهران برگزار شد.

 

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 2

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 3

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 4

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 5

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 6

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 7

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 8

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 9

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 10

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 11

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 12

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 13

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 14

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 15

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 16

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 17

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 18

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 19

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 20

 

گزارش تصویری - مراسم بازگشایی مدارس سراسر کشور - تصویر 21

 

عکس : محمدرضا عباسی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه