گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک

گزارش تصویری / مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک

 بیست و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان دیروز طی مراسمی در سالن کوثر اصفهان با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 2

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 3

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 4

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 5

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 6

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 7

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 8

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 9

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 10

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 11

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 12

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 13

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 14

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 15

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 16

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 17

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 18

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 19

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 20

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 21

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 22

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 23

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 24

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 25

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 26

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 27

 

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک - تصویر 28

 

عکس : امیر حسینی

اخبارمرتبط :نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه