گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع)

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع)

گزارش تصویری / ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع)

 

مراسم ضیافت افطار شامگاه شنبه با حضور زائران و مجاوران حرم حضرت احمد بن موسی(ع) برگزار شد.

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 2

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 3

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 4

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 5

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 6

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 7

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 8

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 9

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 10

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 11

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 12

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 13

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 14

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 15

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 16

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 17

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 18

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 19

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 20

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 21

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 22

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 23

 

گزارش تصویری - ضیافت افطار در حرم مطهر شاهچراغ (ع) - تصویر 24

 

عکس : امین برنجکار


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه