گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎

گزارش تصویری / شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎
گزارش تصویری / شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎
 
این تصاویر خارق العاده که در آب های اطراف جزایر شتلند در اسکاتلند گرفته شده، نشان می دهد که چگونه صدها مرغ ماهیخوار برای شکار ماهی درون آب های سرد دریای شمال شیرجه می زنند. مرغان ماهیخوار حتی گاهی در زیر آب برای تصاحب ماهی ها با هم به رقابت می پردازند. 
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 2
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 3
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 4
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 5
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 6
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 7
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 8
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 9
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 10
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 11
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 12
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 13
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 14
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 15
 
گزارش تصویری - شکار ماهی توسط مرغان ماهیخوار‎ - تصویر 16
 
 
/111/

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه