گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور

گزارش تصویری / رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور

رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور با هدف وحدت و انسجام بین اقوام ببا حضور 9 قوم عشایری در قالب دو هزار عشایر از استان های کرمانشاه، کردستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، گلستان، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، خوزستان و اردبیل در کرمانشاه آغاز شد.

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 2

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 3

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 4

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 5

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 6

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 7

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 8

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 9

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 10

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 11

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 12

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 13

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 14

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 15

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 16

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 17

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 18

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 19

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 20

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 21

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 22

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 23

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 24

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 25

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 26

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 27

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 28

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 29

 

گزارش تصویری - رزمایش الی بیت المقدس عشایر کشور - تصویر 30

 

عکس : آرمین کرمی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه