گزارش تصویری - رام کردن شیرها

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / رام کردن شیرها

گزارش تصویری / رام کردن شیرها
توماس چاپرفیلد انگلیسی، یکی از عجیب ترین شغل های دنیا را دارد. کار او رام کردن شیرها در سیرک است. او می گوید بهترین لحظات زندگی اش را در درون قفس و در کنار این گربه سانان غول پیکر سپری می کند.
 
 
گزارش تصویری - رام کردن شیرها - تصویر 2
 
گزارش تصویری - رام کردن شیرها - تصویر 3
 
گزارش تصویری - رام کردن شیرها - تصویر 4
 
گزارش تصویری - رام کردن شیرها - تصویر 5
 
گزارش تصویری - رام کردن شیرها - تصویر 6
 
گزارش تصویری - رام کردن شیرها - تصویر 7
 
گزارش تصویری - رام کردن شیرها - تصویر 8
 
گزارش تصویری - رام کردن شیرها - تصویر 9
 
گزارش تصویری - رام کردن شیرها - تصویر 10
 
گزارش تصویری - رام کردن شیرها - تصویر 11
 
گزارش تصویری - رام کردن شیرها - تصویر 12
 
گزارش تصویری - رام کردن شیرها - تصویر 13
 
گزارش تصویری - رام کردن شیرها - تصویر 14
 
 
 
 
/111/

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه