گزارش تصویری - دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان

نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

 


گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با ولی امر مسلمین جهان / نیکلاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر روز شنبه با امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان دیدار کرد.

/2759/


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه