گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا

گزارش تصویری / دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا

 

دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - اولین بازی دور برگشت مسابقات لیگ جهانی 2015 - در ورزشگاه دوازده هزار نفری آزادی با نتیجه سه بر صفر به سود تیم ملی والیبال ایران به پایان رسید.

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 2

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 3

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 4

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 5

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 6

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 7

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 8

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 9

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 10

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 11

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 12

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 13

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 14

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 15

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 16

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 17

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 18

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 19

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 20

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 21

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 22

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 23

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 24

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 25

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 26

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 27

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 28

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 29

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 30

 

گزارش تصویری - دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا - تصویر 31

 

عکس : محمد رضا عباسی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه