گزارش تصویری - دیدار تیم های فوتبال ایران و بحرین

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / دیدار تیم های فوتبال ایران و بحرین

گزارش تصویری / دیدار تیم های فوتبال ایران و بحرین

در دومین دیدار گروه سه فوتبال جام ملت های آسیا دیروز تیم ملی کشورمان موفق شد تیم ملی بحرین را با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهد. احسان حاج صفی و مسعود شجاعی دو گل ایران را به ثمر رساندند.

 

 

گزارش تصویری / دیدار تیم های فوتبال ایران و بحرین / در دومین دیدار گروه سه فوتبال جام ملت های آسیا دیروز تیم ملی کشورمان موفق شد تیم ملی بحرین را با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهد. احسان حاج صفی و مسعود شجاعی دو گل ایران را به ثمر رساندند.

 

گزارش تصویری / دیدار تیم های فوتبال ایران و بحرین / در دومین دیدار گروه سه فوتبال جام ملت های آسیا دیروز تیم ملی کشورمان موفق شد تیم ملی بحرین را با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهد. احسان حاج صفی و مسعود شجاعی دو گل ایران را به ثمر رساندند.

 

گزارش تصویری / دیدار تیم های فوتبال ایران و بحرین / در دومین دیدار گروه سه فوتبال جام ملت های آسیا دیروز تیم ملی کشورمان موفق شد تیم ملی بحرین را با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهد. احسان حاج صفی و مسعود شجاعی دو گل ایران را به ثمر رساندند.

 

گزارش تصویری / دیدار تیم های فوتبال ایران و بحرین / در دومین دیدار گروه سه فوتبال جام ملت های آسیا دیروز تیم ملی کشورمان موفق شد تیم ملی بحرین را با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهد. احسان حاج صفی و مسعود شجاعی دو گل ایران را به ثمر رساندند.

 

گزارش تصویری / دیدار تیم های فوتبال ایران و بحرین / در دومین دیدار گروه سه فوتبال جام ملت های آسیا دیروز تیم ملی کشورمان موفق شد تیم ملی بحرین را با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهد. احسان حاج صفی و مسعود شجاعی دو گل ایران را به ثمر رساندند.

 

گزارش تصویری / دیدار تیم های فوتبال ایران و بحرین / در دومین دیدار گروه سه فوتبال جام ملت های آسیا دیروز تیم ملی کشورمان موفق شد تیم ملی بحرین را با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهد. احسان حاج صفی و مسعود شجاعی دو گل ایران را به ثمر رساندند.

 

گزارش تصویری / دیدار تیم های فوتبال ایران و بحرین / در دومین دیدار گروه سه فوتبال جام ملت های آسیا دیروز تیم ملی کشورمان موفق شد تیم ملی بحرین را با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهد. احسان حاج صفی و مسعود شجاعی دو گل ایران را به ثمر رساندند.

 

گزارش تصویری / دیدار تیم های فوتبال ایران و بحرین / در دومین دیدار گروه سه فوتبال جام ملت های آسیا دیروز تیم ملی کشورمان موفق شد تیم ملی بحرین را با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهد. احسان حاج صفی و مسعود شجاعی دو گل ایران را به ثمر رساندند.

 

گزارش تصویری / دیدار تیم های فوتبال ایران و بحرین / در دومین دیدار گروه سه فوتبال جام ملت های آسیا دیروز تیم ملی کشورمان موفق شد تیم ملی بحرین را با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهد. احسان حاج صفی و مسعود شجاعی دو گل ایران را به ثمر رساندند.

 

گزارش تصویری / دیدار تیم های فوتبال ایران و بحرین / در دومین دیدار گروه سه فوتبال جام ملت های آسیا دیروز تیم ملی کشورمان موفق شد تیم ملی بحرین را با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهد. احسان حاج صفی و مسعود شجاعی دو گل ایران را به ثمر رساندند.

/2759/


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه