گزارش تصویری - جنگل حرا

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / جنگل حرا

گزارش تصویری / جنگل حرا
 
سواحل جنوبی ایران از جمله هرمزگان از مناطق خشک و دریایی آب شور شناخته می شود. مجموعه جنگل های درختان سرسبز ساحلی مانگرو یا حرا گیاهانی هستند که بی نیاز به آب شیرین می‌روید. به این گیاه در بندرعباس حرا گفته می‌شود.
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 2
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 3
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 4
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 5
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 6
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 7
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 8
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 9
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 10
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 11
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 12
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 13
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 14
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 15
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 16
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 17
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 18
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 19
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 20
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 21
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 22
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 23
 
گزارش تصویری - جنگل حرا - تصویر 24
 
/111/

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه