گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342

گزارش تصویری / تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342

15 خرداد سال 1342، روز قیام خونین مردم علیه نظام شاهنشاهی می باشد.قیام 15 خرداد، نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) می‌باشد.

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 2

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 3

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 4

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 5

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 6

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 7

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 8

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 9

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 10

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 11

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 12

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 13

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 14

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 15

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 16

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 17

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 18

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 19

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 20

 

گزارش تصویری - تصاویری از قیام خونین 15 خرداد 1342 - تصویر 21

 

منبع : سایت 15 خرداد و مرکز اسناد


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه