گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان

گزارش تصویری / تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان

 

 همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم(ع) و در جمع مردم شهیدپرور شهر اصفهان؛ پیکر مطهر پنج شهید دفاع مقدس تشییع و در گلستان شهدای این شهر آرام گرفت.

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 2

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 3

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 4

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 5

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 6

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 7

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 8

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 9

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 10

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 11

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 12

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 13

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 14

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 15

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 16

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 17

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 18

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر پنج شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان - تصویر 19

 

 

عکس :  محسن هیئتیان


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه