گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی

گزارش تصویری / ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی

محفل ترتیل جزء خوانی قرآن کریم همه روزه در ایام ماه مبارک رمضان در بارگاه منور امام رضا(ع) برگزار می شود.

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 2

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 3

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 4

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 5

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 6

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 7

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 8

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 9

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 10

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 11

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 12

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 13

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 14

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 15

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 16

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 17

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 18

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 19

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 20

 

گزارش تصویری - ترتیل جزء خوانی قرآن کریم در حرم رضوی - تصویر 21

 

عکس : محسن بخشنده


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه