گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / بی توقف تا فردایی روشن

گزارش تصویری / بی توقف تا فردایی روشن
 
راضیه نصیری متولد 1352 زنجان ساکن شهر جدید پرند است.در دوران جوانی به شغل عکاسی ، فیلم برداری ، جوشکاری ، طراحی و گلدوزی مشغول بود. در سال 1373 ازدواج کرد و در سال 1379 با درد های استخوانی شدیدی مواجه شد و بعد از دوسال پزشکان بیماری اسکلرودرما را در وی تشخیص دادند. اما راضیه خود را بیمار نمی داند و معتقد است تنها از لحاظ فیزیکی چهره اش کمی تغییر کرده است. او جزء اولین بانوان تاکسیران در ایران است و 6 سال به عنوان بانوی تاکسیران فعالیت می کرد اما به دلیل عدم حمایت های کافی از سوی تاکسیرانی تا حدود زیادی از این حرفه فاصله گرفته است . در حال حاضر او کارفرمایی نمونه است و مجتمع نانوایی بربری و لواش را با 8 کارگر در پرند مدیریت می کند.
 
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 2
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 3
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 4
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 5
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 6
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 7
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 8
 
گزارش تصویری  - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 9
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 10
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 11
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 12
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 13
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 14
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 15
 
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 16
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 17
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 18
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 19
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 20
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 21
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 22
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 23
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 24
 
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 25
 
گزارش تصویری - بی توقف تا فردایی روشن - تصویر 26
 
/111/

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه