گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / بناهای تاریخی استان قزوین

گزارش تصویری / بناهای تاریخی استان قزوین

 

 استان قزوین از استان‌های تاریخی ایران بوده و آثار باستانی زیادی را در خود جای داده‌است به طوری که ۱۱ درصد از آثار تاریخی ملی ثبت شده کشور در استان قزوین قرار دارد و از این نظر رتبه نخست را در ایران دارد.

 

این استان با داشتن بناهای تاریخی، آب انبار، کاروانسرا، دروازه، موزه، امامزاده، حسینیه و خانه های تاریخی فرصت مناسبی برای بازدید مسافران فراهم کرده است.

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 2

 

  کاخ کلاه فرنگی (چهل‌ستون قزوین)

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 3

 

موزه خوشنویسی

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 4

 

موزه خوشنویسی

 
 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 5

 

موزه خوشنویسی

 
 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 6

 

       بازار قزوین

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 7

 

کاروانسرای سعدالسلطنة

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 8

 

عمارت عالی قاپو

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 9

 

 سردر عالی قاپو و خیابان سپه

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 10

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 11

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 12

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 13

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 14

 

مسجد جامع عتیق

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 15

 

 مسجد النبی در قزوین

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 16

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 17

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 18

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 19

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 20

 

 گرمابه نوآباد شده قجر، موزه مردم‌شناسی

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 21

 

 گرمابه نوآباد شده قجر، موزه مردم‌شناسی

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 22

 

 گرمابه نوآباد شده قجر، موزه مردم‌شناسی

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 23

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 24

 

 گرمابه نوآباد شده قجر، موزه مردم‌شناسی

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 25

 

 گرمابه نوآباد شده قجر، موزه مردم‌شناسی

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 26

 

 گرمابه نوآباد شده قجر، موزه مردم‌شناسی

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 27

 

 گرمابه نوآباد شده قجر، موزه مردم‌شناسی

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 28

 

آب انبار سردار بزرگ

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 29

 

حسینیه امینی ها 

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 30

 

حسینیه امینی ها 

 

گزارش تصویری - بناهای تاریخی استان قزوین - تصویر 31

 

دروازه تهران

 

عکس : مهردادا نصر اصفهانی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه