گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی

گزارش تصویری / بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی

مراسم بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی جراح مغز و اعصاب برجسته ایرانی عصر دوشنبه 26 خرداد با حضور 80 پزشک مغز و اعصاب از سراسر دنیا در هتل عباسی اصفهان برگزار شد.

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 2

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 3

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 4

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 5

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 6

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 7

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 8

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 9

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 10

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 11

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 12

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 13

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 14

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 15

 

گزارش تصویری - بزرگداشت پروفسور مجید سمیعی - تصویر 16

 

منبع : فارس

عکس : حمیدرضا نیکومرام


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه