گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

گزارش تصویری / افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

 

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم عصر چهارشنبه در باغ موزه دفاع مقدس با حضور محمد باقر قالی باف شهردار تهران ، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برگزار شد .

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 2

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 3

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 4

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 5

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 6

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 7

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 8

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 9

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 10

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 11

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 12

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 13

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 14

 

گزارش تصویری - افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - تصویر 15

 

عکس : احمد معینی جم


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه