گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / آماده سازی بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

گزارش تصویری / آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که امسال به محل د��گری انتقال یافته است، کار خود را به طور رسمی از روز چهارشنبه 4 تیرماه ساعت 18 در باغ موزه دفاع مقدس واقع در اتوبان شهید حقانی آغاز می کند و تا اواسط ماه مبارک رمضان به مدت 20 روز ادامه دارد.

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 2

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 3

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 4

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 5

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 6

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 7

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 8

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 9

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 10

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 11

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 12

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 13

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 14

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 15

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 16

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 17

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 18

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 19

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 20

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 21

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 22

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 23

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 24

 

گزارش تصویری - آماده سازي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن کریم - تصویر 25

 

عکس : زینب اسعدی

 


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه