گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان

گزارش تصویری / آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان

 

 آخرین نماز عبادی سیاسی جمعه در ماه مبارک رمضان در تهران به امامت آیت الله موحدی کرمانی برگزار شد.

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 2

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 3

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 4

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 5

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 6

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 7

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 8

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 9

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 10

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 11

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 12

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 13

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 14

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 15

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 16

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 17

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 18

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 19

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 20

 

گزارش تصویری - آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان - تصویر 21

 

عکس : سیدمحمود حسینی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه