گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4

گزارش تصویری / آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4

 

آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 بعدازظهر روز سه شنبه 26 خرداد با حضور گسترده مردم تهران برگزار شد.

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 2

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 3

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 4

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 5

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 6

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 7

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 8

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 9

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 10

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 11

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 12

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 13

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 14

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 15

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 16

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 17

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 18

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 19

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 20

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 21

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 22

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 23

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 24

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 25

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 26

 

گزارش تصویری - آئین تشییع شهدای غواص عملیات کربلای 4 - تصویر 27

 

 

 

عکس : آذین حقیقی/ حسین اسماعیلی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه