گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / مراسم خیمه سوزان عاشورا

گزارش تصويری / مراسم خيمه سوزان عاشورا

مراسم عزاداری و خیمه سوزان عصر عاشورا با حضور هزاران سیاهپوش حسینی ، در میدان امام حسین (ع) تهران برگزار شد. در این مراسم پس از سخنرانی حجت الاسلام ابوترابی ، حاج محمد کمیل همراه با گروه سنج و دمام به نوحه خوانی پرداخت.

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 2

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 3

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 4

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 5

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 6

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 7

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 8

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 9

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 10

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 11

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 12

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 13

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 14

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 15

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 16

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 17

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 18

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 19

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 20

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 21

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 22

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 23

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 24

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 25

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 26

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 27

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 28

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 29

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 30

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 31

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 32

 

گزارش تصويری - مراسم خيمه سوزان عاشورا - تصویر 33

 

عکس : زینب اسعدی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه