گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / افتتاحیه سی و دومین مسابقات بین المللی قرآن کریم

گزارش تصويری / افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم

 

سی و دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در آستانه مبعث رسول گرامی اسلام با حضور رئیس جمهور عصر جمعه در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.


این مسابقات از 25 اردیب��شت تا 1 خرداد برگزار می شود.امسال 120 قاری و حافظ قرآن کریم از 75 کشور رقابت می کنند
 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 2

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 3

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 4

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 5

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 6

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 7

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 8

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 9

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 10

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 11

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 12

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 13

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 14

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 15

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 16

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 17

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 18

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 19

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 20

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 21

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 22

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 23

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 24

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 25

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 26

 

گزارش تصويری - افتتاحيه سي و دومين مسابقات بين المللی قرآن کریم - تصویر 27

 

عکس : زینب اسعدی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه