مستحبات ماه محرم وصفر,اعمال ماه مستحبی,اعمال ماه صفر,اعمال ماه محرم,مستحبات ماه محرم,مستحبات ماه صفر,اعمال ماه محرم,اعمال ماه صفر,محرم و صفر,ایران مطلب

اعمال ماه مستحبی,اعمال ماه صفر

مستحبات ماه محرم وصفر را بگویید؟


ایران مطلب : در کتاب مفاتیح الجنان برخی اعمال ماه محرم و صفر بیان شده است که به برخی اشاره میشود :

اعمال ماه محرم :

1- صد رکعت نماز در شب اول با حمد و توحید

2- 2-دو رکعت نماز در هر رکعت حمد و 11بار توحید

3- 3-روزه در اول ماه

4- 4- دو رکعت نماز با دعایی پس از آن که در مفاتیح ذکر شده است .

5- 5- روزه روز سوم محرم

6- 6- عزاداری در روز نهم و دهم که تاسوعا و عاشور است .

7- اما اعمال ماه صفر عبارت است از :

8- 1-دادن صدقه و خواندن دعا و استعاذه برای دفع نحوست این ماه

9- 2-خواندن دعایی که در مفاتیح برای دفع نحوست ذکر شده است که در رکعت اول آن حمد و سوره فتح و در رکعت دوم حمد و توحید خوانده می شود .

10- 3-روز بیستم صفر روز اربعین است که روز حزن و عزا است .

11- 4- روز 28 صفرروز رحلت پیامبر گرامی اسلام –ص- وشهادت امام حسن –ع- و روز حزن و اندوه و سوگواری است .

12- 5-روز آخر فر روز شهادت امام رضا –ع- و روز حزن و اندوه است .

منبع : porseman.org
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه