مدل موی عجیب و غریب زنان چینی!+ عکس

مدل موی عجیب و غریب زنان چینی!+ عکس

زنان چینی در میائو در جنوب چین رسم عجیبی در آرایش مو هایشان دارند.آنها این رسم را از اجداد خود به ارث برده اند. در این روش بستن مو که به لانگهورن مشهور استزنان با بسر کردن نوعی قالب چوبی شبیه به شاخ های گاو مو های خود را بدور آن می پیچیدند. زنان امروزی که مو هایشان را کوتاه تر نگاه میدارند برای شبیه شدن به اجدادشان از کلاه گیس های چند صد ساله استفاده میکنند.

01 ChianaWwW.KamYab.IR مدل موی عجیب و غریب زنان چینی!+ عکس 02 ChinaWwW.KamYab.IR مدل موی عجیب و غریب زنان چینی!+ عکس

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه