عکس نوشته های طنز و خنده دار

عکس نوشته های طنز و خنده دار

این از اون یا اون از این ؟!

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

جدیدترین طرح اپل !

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

ریا نباشه ها ، ولی اینجا اتاق منه !

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

برید کنار وگرنه همتون رو میکشم !

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

راستش بچگی های منم یه چیزی تو همین مایه ها بود !

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

کاملا مشخصه یه کاسه ای زیر نیم کاسه ی این هست ، اصن تابلوئه !

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

اصلا نارنگی ترش رو واسه همین آفریده خدا ! ببین چه ناز شده !

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

پیکان ، البته از نوع تایتانیک !

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

خب وقتی لاک پشت و زرافه رو با هم جفت میدین همین میشه دیگه !

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

حقته ! تو باشی دیگه مارو عذاب ندی !

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

دشت های آبادان!!!

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

بالاخره واقعی شد !

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

اینجا هم که دیگه خودتون میدونید کجاست !

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

احتمالا این جوجه هه دهه ی نودیه !

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

هر سگی باید یه گربه داشته باشه، میگی نه؟

پس نگاه کن:

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

نقل از: روزنه آنلاین

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه