دنیای فانتزی من (18) (طنز)

دنیای فانتزی من

fantezi1[WwW.Kamyab.IR]

یکی از فانتزیام اینه که‎…

عـاتشنـشان بـشم بـعد یـهو خـبر بدن کـه یـه ساختمون عـاتیش گرفته بعد بریم توی اون مـحل بـچـه هـا کـه عـاتیش به اون بزرگی رو دیدن کرک و پرشون بریزه و جا بزنن بعد فرمانده عملیات بگه ترسو ها چرا جا زدین ؟!

بعد هیچکی هیچی نگه بعد فرمانده داد بزنه واقـعا هیچکی نیست این شجاعتو داشته باشه که بره تو ساختمون ؟!

بـعد مـن یهو بگم فرمانده مـن این کارو میکنم! بعد با یه لبخند ملیح در حالی که دارم کلاهمو از سرم برمیدارم از بین جمعیت بیام بیرون
بعد فرمانده بگه عافرین !!

اگه یه مـرد توی این گـروه باشه اون تویی مهدی :| بعد من بش بگم خوب بسه دیگه زیاد زِر نزن وقت نداریم بوگو عـابو باز کنن
بعد من برم تو ساختمون تمام ساکنا رو نجات بدم بعد آخرین نفر که میاد بیرون یهو ساختمون منفجر بشه بعد همه با چهره غمگین شروع کنن به گریه کردن بعد فرمانده زیر لب با بغض بگه شَـهـید غـُسل نـدارد !

بعد همینطور که دارن همه گریه میکنن یهوو یه بچه داد بزنه اون کیه داره از تو دود میاد بیرون !!!!!
بعد فرمانده با خوشحالی داد بزنه اون مهدی عه مهدی عه !!!
بعد دیگه مردم دورم کنن و بوس و این حرفا بعد همون موقع به طرز مشکوکی تیر بخورم و بمیرم !

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه