دعاى روز یازدهم ماه مبارك رمضان , دعاهای ماه رمضان,نماز های ماه رمضان,اعمال ماه رمضان,فضیلت ماه رمضان,نماز های مستحبی ماه رمضان,دعاهای روزهای ماه رمضان,دعاى روز اول ماه رمضان,دعاى روز دوم ماه رمضان,دعاى روز سوم ماه رمضان,دعاى روز چهارم ماه رمضان,دعاى روز پنجم ماه رمضان,دعاى روز ششم ماه رمضان,دعاى روز هفتم ماه رمضان,دعاى روز هشتم ماه رمضان,دعاى روز نهم ماه رمضان,دعاى روز دهم ماه رمضان,دعاى روز یازدهم ماه رمضان,دعاى روز دوازدهم ماه رمضان,ادعیه روزهای ماه رمضان

دعاهای ماه رمضان,نماز های ماه رمضان,اعمال ماه رمضان,فضیلت ماه رمضان,نماز های مستحبی ماه رمضان,دعاهای روزهای ماه رمضان,دعاى روز اول ماه رمضان,دعاى روز دوم ماه رمضان,دعاى روز سوم ماه رمضان,دعاى روز چهارم ماه رمضان,دعاى روز پنجم ماه رمضان,دعاى روز ششم ماه رمضان,دعاى روز هفتم ماه رمضان,دعاى روز هشتم ماه رمضان,دعاى روز نهم ماه رمضان,دعاى روز دهم ماه رمضان,دعاى روز یازدهم ماه رمضان,دعاى روز دوازدهم ماه رمضان,ادعیه روزهای ماه رمضان


بسم الله الرحمن الرحیم


اللهمّ حَبّبْ الیّ فیهِ الإحْسانَ وکَرّهْ الیّ فیهِ الفُسوقَ والعِصْیانَ

وحَرّمْ علیّ فیهِ السّخَطَ والنّیرانَ بِعَوْنِکَ یا غیاثَ المُسْتغیثین.


خدایا دوست گردان بمن در این روز نیکى را و نـاپسند بدار در این روز فسق ونافرمانى  را وحرام کن بر من در آن خشم وسوزندگى را به یاریت اى دادرس داد خواهان.


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه