دعاى روز دهم ماه مبارك رمضان , دعاهای ماه رمضان,نماز های ماه رمضان,اعمال ماه رمضان,فضیلت ماه رمضان,نماز های مستحبی ماه رمضان,دعاهای روزهای ماه رمضان,دعاى روز اول ماه رمضان,دعاى روز دوم ماه رمضان,دعاى روز سوم ماه رمضان,دعاى روز چهارم ماه رمضان,دعاى روز پنجم ماه رمضان,دعاى روز ششم ماه رمضان,دعاى روز هفتم ماه رمضان,دعاى روز هشتم ماه رمضان,دعاى روز نهم ماه رمضان,دعاى روز دهم ماه رمضان,دعاى روز یازدهم ماه رمضان,دعاى روز دوازدهم ماه رمضان,ادعیه روزهای ماه رمضان

دعاهای ماه رمضان,نماز های ماه رمضان,اعمال ماه رمضان,فضیلت ماه رمضان,نماز های مستحبی ماه رمضان,دعاهای روزهای ماه رمضان,دعاى روز اول ماه رمضان,دعاى روز دوم ماه رمضان,دعاى روز سوم ماه رمضان,دعاى روز چهارم ماه رمضان,دعاى روز پنجم ماه رمضان,دعاى روز ششم ماه رمضان,دعاى روز هفتم ماه رمضان,دعاى روز هشتم ماه رمضان,دعاى روز نهم ماه رمضان,دعاى روز دهم ماه رمضان,دعاى روز یازدهم ماه رمضان,دعاى روز دوازدهم ماه رمضان,ادعیه روزهای ماه رمضان


بسم الله الرحمن الرحیم


االلهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوکّلین علیکَ واجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ 

لَدَیْکَ واجْعلنی فیهِ من المُقَرّبینَ الیکَ بإحْسانِکَ یاغایَةَ الطّالِبین.


خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکلان بدرگاهت ومقرر کن در آن از کامروایان حضرتت ومقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان.


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه