خواص هر بند از دعای جوشن کبیر که در رفع مشکلات و سختی های کارهای روزمره مؤثر هست: (شماره های ذکر شده مربوط به هر یک از ۱۰۰ بند آن دعا می باشد)

خواص هر بند از دعای جوشن کبیر - تصویر 1

 1. رزق و روزی
 2. رفع گرفتاری و نجات از مهلکه اگر گرفتار شدید
 3. در مقابل دشمن بخوانید
 4. اگر عاشق جاه و جلال و مقامات معنوی هستید
 5. اگر خواهان نزدیکی با خدا هستید
 6. برای تواضع پیدا کردن در مقابل خدا
 7. برای روزی
 8. برای جلب محبت شخصی نسبت به خودتان
 9. برای جلب محبت شخصی نسبت به خودتان
 10. اگر می خواهید زبان کسی به رویتان بسته بماند، چه دشمن، چه شخص فحاش و بد دهان
 11. اگر دنبال کار مهمی می روید و مایلید به آسانی انجام و حل شود
 12. جهت بخت گشایی برای دختر و پسرهایی که ازدواج نمی کنند
 13. اگر مایلید دولت و سعادت به خانه ی شما بیاید
 14. اگر در میان شما بد اخلاق است به نیت آرامش او بخوانید
 15. اگر می خواهید کاری به جریان بیفتد ولی امروز و فردا می شود
 16. برای نترسیدن از نکیر و منکر و خوف خداوند
 17. برای آسانی کارها
 18. اگر با شخصی کار مهمی دارید
 19. برای راحت گذشتن از پل صراط
 20. برای حفظ ایمان و ار دست ندادن آن
 21. برای کسی که هم و غم زیادی دارد
 22. اگر مایلید کاری انجام گیرد قبل از آن که دنبال آن کار بروید، چند روز قبلش بخوانید
 23. اگر دوست دارید دلتان بیدار باشد و حال خوشی در عبادت داشته باشید
 24. اگر دوست دارید دولتمند شده جزء رجال باشید
 25. برای حفظ ایمان
 26. برای رفع غم محنت دل، برای زیارت خانه خدا
 27. برای آسان شدن کارها
 28. برای موفقیت و پیروزی دانش آموزان، دانشجویان و کارمندان دولت
 29. برای بسته شدن زبان دشمن، نیز هنگامی که می خواهید امرتان طبق صلاح دین انجام شود که این بند زبان مخالفان دین را می بندد
 30. برای دولتمند شدن و بخت بلند پیدا کردن
 31. اگر کسی دوست دارد همیشه در طاعت و عبادت خدا باشد و عاشق عبادت است و دیگری را عاشق عبادت کند این بند را بخواند و به نیت او و به نام بخواند
 32. اگر مشغول به کار درسی و تحصیلی هستید درجه تان بالا رود
 33. برای بستن زبان
 34. اگر می خواهید نزد بزرگان مقرب شوید
 35. اگر می خواهید پیش مردم عزیز باشید (چه زن، چه شوهر)
 36. برای رفع شر
 37. برای خانم باردار
 38. برای رفع نظر، اگر می دانید کسی به خانه شما می آید و چشم او شور است یا این که نظر خورده اید
 39. برای حفظ اموال
 40. اگر قصد اسباب کشی به جایی را دارید و دوست دارید آن محل نیک باشد قبلا بخوانید یا این که در حال باز کردن مغازه هستید نوشته در مغازه بگذارید، هم چنین خانه ن��، جهیزیه، سیسمونی
 41. برای رفع بلا
 42. برای نائل شدن به رحمت خداوند
 43. اگر از گناه خسته شده اید و می خواهید خلاص شوید
 44. اگر دوست دارید کارها آسان شود
 45. برای عزیز شدن نزد حاکمان و رؤسا
 46. برای آسان شدن امری از امور الهی
 47. اگر می خواهید زبان کسی که فحاشی یا غیبت می کند ببندید به نیت او بخوانید
 48. اگر می خواهید سر ساعتی بیدار شوید این بند را بخوانید و طلب کنید، هم چنین اگر برای نماز خواب می مانید بخوانید
 49. برای بیدار شدن و خواندن نماز شب
 50. اگر در حین خواب روزی می خواهید سر ساعت معینی بیدار شووید
 51. برای رفع اجنه
 52. برای ناراحتی اعصاب، کسانی که زیادی خیالات می کنند
 53. برای رفع باد سرخ
 54. برای رفع باد سرخ
 55. برای رفع سردرد
 56. اگر به تهمتی دچار شده اید این بند را بخوانید تا از شما دور شود و شخص تهمت زده به گرفتاری دچار شود
 57. برای رفع شر
 58. برای رفع شر
 59. برای رفع کمردرد
 60. برای رفع زهر
 61. برای کسی که سرخک گرفته
 62. برای وارد شدن به دریا
 63. هرگاه دچار سردرد شدید، روی همان محل دست گذاشته و این بند را ۷ یا ۴۱ بار بخوانید
 64. برای چشم درد
 65. برای رفع زکام
 66. برای جلوگیری از سردرد میگرن
 67. برای زیاد شدن نور چشم
 68. برای رفع شب کوری
 69. برای رفع درد بینی و معالجه آن
 70. برای رفع فلج
 71. برای آزار ندیدن از اجنه
 72. برای رفع درد ساق پا و کسانی که زیاد راه می روند
 73. برای رفع درد دهان و لثه
 74. برای رفع درد دهان و لثه
 75. برای رفع گوش درد
 76. برای رفع دندان درد
 77. برای رفع بلاهای طبیعی مثل سیل و زلزله
 78. برای بستن زبان بد گویان
 79. برای رفع سستی و درد اعضای بدن
 80. برای رفع چشم درد عالی است
 81. برای کار مهمی انجام دهید
 82. برای رفع درد حلق و حنجره
 83. برای رفع تمامی امراض بدن
 84. اول هر کاری بخوانید
 85. برای رفع تمام بیماری ها
 86. برای رفع بلا
 87. برای رفع فلج
 88. برای رفع سرخک
 89. برای رفع باد زرد
 90. برای رفع باد سرخ و سفید
 91. برای رفع باد سیاه
 92. برای رفع چشم نظر
 93. برای رفع کمردرد
 94. برای رفع سردردهای خیلی شدید
 95. برای رفع کمردرد قبل از این که شروع شود
 96. جهت رفع مکروهات
 97. برای خلاصی از بند زندان
 98. جهت رفع جمیع مکروهات
 99. برای این که مریض نشوید
 100. برای این که اگر بخواهید مستجاب الدعوه شوید یعنی دعاهایتان به اجابت برسد این بند را بخوانید


التماس دعا

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه