حکم قطره هایی که از سقف حمام روی سرمان چکه می کند!!,سئوال: آیا می‌شود هنگام غائط كردن جهت تطهیر از دستمال كاغذی یا پارچه و یا سنگ و مانند اینها استفاده كرد؟ در چه جاهایی

احکام دینی

سئوال: آیا می‌شود هنگام غائط كردن جهت تطهیر از دستمال كاغذی یا پارچه و یا سنگ و مانند اینها استفاده كرد؟ در چه جاهایی می‌توان فقط با آب مخرج غائط را طاهر ساخت؟

جواب: در سه صورت، مخرج غائط فقط با آب پاك می‌شود:

1. آنكه با غائط، ‌نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.

2. آنكه نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده باشد.

3. آنكه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. در غیر این سه صورت می‌شود مخرج را با آب شست و یا با پارچه و سنگ و مانند اینها پاك كرد، اگرچه شستن با آب بهتر است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م65)
سئوال: استبراء چیست؟ آیا این عمل بعد از ادرار واجب است؟ و آیا این عمل مختصّ مردان است یا زنها هم استبراء مختص به خودشان دارند؟

جواب: استبراء عمل مستحبی است كه مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‌دهند، و آن دارای اقسامی است، و بهترین آنها این است كه بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن را تطهیر كنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه‌ی دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بكشند و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‌گاه بكشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. استبراء مختص مردها است و برای زنها استبراء از بول نیست و اگر رطوبتی ببیند و شك كند پاك است یا نه، پاك می‌باشد. وضو و غسل را هم باطل نمی‌كند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م72 و 77)
سئوال: چه فایده‌ای برای استبراء در طهارت مترتب است؟

جواب: فائده‌اش آن است كه اگر استبراء به شكل صحیحی انجام شود، هر رطوبت مشكوكی كه از انسان خارج شود، محكوم به طهارت است. آبی كه گاهی بعد از ملاعبه و بازی كردن از انسان خارج می‌شود و به آن مَذی می‌گویند پاك است. و نیز آبی كه گاهی بعد از منی بیرون می‌آید و به آن وَذی می‌گویند هم پاك است و آبی كه گاهی بعد از بول بیرون می آید و به آن وَدی می‌گویند، اگر بول به آن نرسیده باشد پاك است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م73 یببا توجه به فتوای آیت الله مكارم شیرازی)
سئوال: بنده جوانی 18 ساله هستم و در سن 15 سالگی مسأله‌ی استبراء و چگونگی آن را به دقت از رساله مطالعه كردم ولی خوب نفهمیدم و بالطبع به شكل نادرستی آن را انجام می‌دادم، حال در این چند سال كه رطوبتی از من ممكن بود خارج شده باشد كه طبق مسأله‌ی استبراء آن را پاك فرض كرده‌ام با توجه به این گفته‌ها آیا باید تمام نمازهایی را كه با این حالت خوانده‌ام قضا كنم؟

جواب: در فرض مسأله كه در موقع خواندن نمازهای گذشته یقین به طهارت بدن و لباس داشته‌اید، نمازهای گذشته صحیح است و قضای آن لازم نیست. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م74, ص71)
سئوال: می‌گویند در موقع شستن لباس‌هایی كه نجس شده، نباید دعا یا صلوات ذكر كرد، نظر فقها در این ارتباط چیست؟ آیا فقط سه بار آب كشیدن و فشار دادن آن پس از رفع نجاست كافی است؟

جواب: بلی ـ سه بار آب كشیدن و فشار دادن، كافی است و ذكر دعا و صلوات در هر حال مستحب است و در موقع شستن لباس نجس هم مانعی ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م96, ص114)
سئوال: اگر در حالی كه از حمام خارج می‌شویم قطره‌هایی آب از سقف رویمان چكّه كند چه حكمی دارد؟

جواب: اگر یقین به نجاست سقف حمام نداشته باشید، محكوم به طهارت است. (ر.ک اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری, ج1, ص31, س90).

منبع : سایت اندیشه قم
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه