حکم عادت ماهیانه خانم ها در حج ؛ اگر عادت ماهيانه پيش از وقوف عرفات رخ دهد، چنانچه وقت باشد به گونه‏اي كه زن پيش از وقوف - يعني پيش از روز نهم - پاك شود،

حکم عادت ماهیانه خانم ها در حج - تصویر 1 

 
وظیفه خانمهایی که به حج می‏روند و در آن جا دچار عادت ماهیانه می‏شوند، چیست؟
 
پاسخ :
 
اگر عادت ماهیانه پیش از وقوف عرفات رخ دهد، چنانچه وقت باشد به گونه‏ای که زن پیش از وقوف - یعنی پیش از روز نهم - پاک شود، باید صبر کند و چون پاک می‏شود، باید طوافش را انجام دهد.
 
امّا اگر عادت او به گونه‏ای است که پیش از وقوف عرفات پایان نمی‏یابد، حج او به حج مبدّل می‏شود و باید در همان حال به عرفات و مشعر و سپس به منی رَوَد و تمام مناسک را به جای آورد و البته برای طواف حج باید صبر کند تا پاک شود. وقت طواف حج، تا آخر ذی‏الحجّه است. پس از آن که اعمال حج افراد را به پایان می‏برد، باید یک عمره مفرده به جای آورد.
 
 امّا چنانچه پس از آن برای طواف از منی باز می‏گردد، عادت ماهیانه پیش آید، چنانچه برایش ممکن است که پس از پاک شدن اعمال باقی مانده را انجام دهد، باید صبر کند و پس از پاکی، طوافش را انجام دهد؛ امّا اگر کاروان برای حرکت شتاب دارد و او نمی‏تواند در مکّه بماند، باید برای طواف و نماز آن نایب گیرد و پس از آن که نایب از طواف و نماز فارغ می‏شود، خود زن در همان حال، سعی صفا و مروه را انجام دهد و دوباره برای طواف نساء و نماز آن نایب گیرد. پس از آن که نایب از طواف و نماز آن فارغ می‏شود، زن از احرام خارج می‏گردد و حجش به پایان می‏رسد.
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه