هنگامى كه زنْ ... شير بدهد، در هر بار مَك زدن كودك، پاداش آزاد كردن يكى از فرزندان اسماعيل عليه السلام براى اوست و آن گاه كه شير دادن تمام شود، فرشته اى بر پهلوى او مى زند و مى گويد: «عمل را از نو آغاز كن كه بى ترديد، آمرزيده شدى».

روز جهانی شیر مادر

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

إذا ...أرضَعَت کانَ لَها بِکُلِّ مَصَّةٍ کَعِدلِ عِتقِ مُحَرَّرٍ مِن وُلدِ إسماعیلَ ، فَإِذا فَرَغَت مِن رَضاعِهِ ضَرَبَ مَلَکٌ عَلى جَنبِها ، و قالَ : اِستَأنِفِی العَمَلَ ؛ فَقَد غُفِرَ لَکِ؛

هنگامى که زنْ ... شیر بدهد، در هر بار مَک زدن کودک، پاداش آزاد کردن یکى از فرزندان اسماعیل علیه السلام براى اوست و آن گاه که شیر دادن تمام شود، فرشته اى بر پهلوى او مى زند و مى گوید: «عمل را از نو آغاز کن که بى تردید، آمرزیده شدى».

امالی صدوق : ص ۴۹۶ ح ۶۷۸ / گزیده حکمت نامه پیامبر اعظم (ص)، ص 498امام علی سلام الله علیه:

ما مِن لَبَنٍ یُرضَعُ بِهِ الصَّبِیُّ أعظَمُ بَرَکَةً عَلَیهِ مِن لَبَنِ اُمِّهِ .

هیچ شیرى براى تغذیه کودک ، پُربرکت تر از شیر مادر نیست .

کافی: ج ۶ ، ص ۴۰ ، ح ۱ / دانشنامه احادیث پزشکی: ج 1ص 680

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه