نيكى، در آراستگىِ ظاهر نيست؛ بلكه در آرامش و وقار است.

حدیث روز

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:

لَیسَ البِرُّ فی حُسنِ الزِّیِ، ولکِنَّ البِرَّ فِی السَّکینَةِ وَالوَقارِ؛

نیکى، در آراستگىِ ظاهر نیست؛ بلکه در آرامش و وقار است.

جامع الأحادیث للقمّی: ۲۸۸ / خیر و برکت از نگاه قرآن و حدیث، ص50


پیامبر(صلی الله علیه و آله) :

لا مُظاهَرَةَ أوثَقُ مِنَ المُشاوَرَةِ

هیچ پشتیبانى اطمینان بخش تر از مشورت نیست

محاسن: ج 2، ص 435 / حکمت نامه پیامبر اعظم (ص): ج 14 ، ص 238


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه